Vrhovima Srednjeg Velebita

Planinarska turaVrhovima Srednjeg Velebita14. 5. 2022. – 15. 5. 2022. Budakovo brdo (KT HPO 12.4., 1317 m), Prikinuto brdo, Visibaba […]

VODIČKA SLUŽBA HPS-a

Komisija za vodiče HPS-a organizirala je ispit za vodiče na ljetno planinarenje (A standard) 24. i 25. listopada 2020. na […]