Četvero članova HPD-a „Papuk“ odazvalo se pozivu HPD-a „Sokolovac“ Požega na središnju godišnju planinarsku manifestaciju hrvatskih planinara – Dani hrvatskih planinara. Središnje mjesto svih događanja bio je planinarski dom Lapjak u Velikoj. Dani hrvatskih planinara organizirani su na Papuku, u povodu 125. obljetnice organiziranog planinarstva u Požegi. Planinari „Papuka“ odlučili su se na dužu stazu: Planinarski dom Lapjak – Kaniška glava – Lipova glava – Češljakovački vis – Tri kruške – Trišnjica – Planinarski dom Lapjak.

Više na poveznici https://www.hps.hr/vijesti/20525/na-papuku-odrzani-dani-hrvatskih-planinara/