Na temelju članka 23. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“, Izvršni odbor na sjednici održanoj 25. siječnja 2022. godine donosi

ODLUKU O JAVNOM POZIVU ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR TIJELA HPD-a PAPUK

Predmet Javnog poziva za zainteresirane članove je isticanje kandidature za izbor tijela HPD-a „Papuk“ po uvjetima iz ovog poziva.

Uvjeti koje trebaju ispuniti kandidati za sva tijela i poslove:

  1. biti članovi HPD-a „Papuk“ s plaćenom članarinom za 2022. godinu
  2. biti poslovno sposobni i punoljetni
  3. predati Program rada za sljedeći četverogodišnji mandat
  4. predati Popis kandidata za sva tijela Društva s imenima i prezimenima.
  5. Svi kandidati s Popisa moraju biti članovi Društva s plaćenom članarinom za 2022. godinu (imati aktivno članstvo) i kandidatu za predsjednika dati pisani pristanak na prijedlog (potpisati se u Popisu).

U Programu rada treba navesti osnovni sadržaj, smjer i način rada kandidata (transparentnost i javnost rada s načinima primjene istih, organizacijski ustroj ili promjene te smjer rada tih ustrojstvenih cjelina, uporaba raspoloživih sredstava i imovine te novi izvori sredstava s načinima pribavljanja, donošenje normativnih akata kojima se poboljšava organiziranost i povjerenje članstva, ciljevi koje vodstvo namjerava ostvariti do kraja mandata za dobrobit Društva i članstva) 

Podatke iz pisane kandidature Izborna komisija će provjeriti i o svakoj donijeti zaključak. U zapisniku sa sjednice Izvršnog odbora navest će se samo ime i prezime svakog kandidata pa i onog koji povuče kandidaturu. 

Prijedlozi kandidata za tijela Društva zaprimat će se od 31. siječnja 2022. do 11. veljače 2022. godine na adresi elektronske pošte hpdpapuk.vtc@gmail.com ili osobnom dostavom u prostoriju Društva na Trgu kralja Zvonimira 5 (u uredovno vrijeme srijedom od 19 h ili van radnog vremena umetanjem u poštanski sandučić).

Podaci u kandidaturi se ne mogu dopunjavati nakon donesenog zaključka Izvršnog odbora.

Kandidat za predsjednika predaje popise svog prijedloga za članove svih tijela Društva (Izvršni odbor, dopredsjednik, Nadzorni odbor, Sud časti, tajnik) i za poslove u Društvu (likvidator).

Kandidat za predsjednika sam provjerava svoje kandidate za tijela i poslove Društva, bez uvida u službene evidencije jer ih sam predlaže (ima povjerenje u njih). 

Zaključak Izvršnog odbora o prihvaćanju pojedine kandidature bit će prenesen samo kandidatu za predsjednika, a on će odlučiti želi li nastaviti s kandidaturom ili je povući.

Kandidat predajom kandidature pristaje na objavu podataka koja vrijedi i za sve kandidate za tijela i poslove Društva.

Povlačenje kandidature će biti s potpisom kandidata u obliku izjave o povlačenju.

U slučaju nastavka kandidiranja, kandidat pristaje na javno iznošenje svih podataka na Skupštini. 

Izvršni odbor Društva prihvatio je sadržaj Poziva na sjednici 25. 1. 2022. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Društva.

Predsjednik Mario Ripli