5. OPĆA PLANINARSKA ŠKOLA

početak 17.3.2021., završni ispit 30.5.2021.

Informacije i upisi:
e-mail: hpdpapuk.vtc@gmail.com
voditelj škole: Mario Ripli, 098 637 105

Molimo, osigurajte svoje mjesto na vrijeme!

Pozivamo sve planinare i one koji to žele postati da nam se pridruže!

Opća planinarska škola predstavlja osnovu za školovanje kadrova u organiziranom hrvatskom planinarstvu jer omogućuje stjecanje općih znanja i vještina iz područja  planinarstva. 

Njezin jedinstven program omogućava postupno i kvalitetno pripremanje članova za nastavak školovanja te pruža osnovu za siguran i svrsishodan boravak u planinama te djelovanje unutar planinarske udruge, u skladu sa željama pojedinca i sredine u kojoj djeluje.

Polaznici opće planinarske škole mogu biti isključivo članovi osnovnih planinarskih udruga (društava), članica HPS-a s plaćenom članarinom za tekuću godinu i s navršenih 15 godina    (do punoljetnosti potrebna je suglasnost roditelja ili staratelja).

Opća planinarska škola sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela (predavanja i izleti/vježbe) te je usklađena sa “Programom opće planinarske škole”.

Školarina iznosi 150,00 kuna (materijalni troškovi teorijskog i praktičkog izvođenja nastave)

  • Kao osnovna nastavna literatura za opću planinarsku školu koristi se Planinarski udžbenik, A. Čaplar, HPS, (po cijeni od 100,00 kn – molimo prilikom prijave naglasiti želite li udžbenik kako bi ga  na vrijeme mogli naručiti)
  • Troškovi izleta (prijevoz, noćenje…) NISU uključeni u školarinu.
  • Osnovna oprema za planinarsku školu su gojzerice i ruksak (preporuka štapovi).
  • kompas, karabineri te zamke (pomoćna užad) osigurana je od strane Društva (poželjno je NE posuđivati već nabaviti kao dio vlastite opreme)

Školarina će se moći platiti:

– u prostoriji Društva – ponedjeljak 15.3.2021. od 20 sati

– ili putem online bankarstva uplatom na IBAN: HR5324850031100215723  –  opis plaćanja ŠKOLARINA OPŠ ZA 2021. – IME I PREZIME POLAZNIKA

Pohađanje predavanja, vježbi i izleta koji su u planu je obavezno (Uvjeti uspješnog završetka škole su sudjelovanje na najmanje 70% predavanja i sudjelovanje na najmanje 70% izleta škole).

Provođenje ispita

Ispit je koncipiran tako da potakne polaznike na ponavljanje i utvrđivanje osnovnih znanja i vještina. Provjera se provodi pismenim ispitom prema standardiziranom testu HPS-a te usmenim ispitom.

Praktični dio nastave održavat će se vikendima na terenu – izletima/vježbama organiziranima za školu u suradnji s ostalim članovima društva.

Školu provodi ovlašteno nastavno osoblje, licencirani i iskusni vodiči, planinari, član HGSS te liječnik za predmet „Prva pomoć“.

PLAN I PROGRAM PREDAVANJA I IZLETA

SatnicaNastavna temaDatum
1Planinarstvo i Povijest planinarstva17.3. srijeda od 20:00
1
1Planine i Zaštita prirode24.3. srijeda od 20:00
1
1Pripreme za odlazak u planinu i Boravak u planinama31.3. srijeda od 20:00
1
1Kretanje u planinama i Opasnosti u planinama7.4. srijeda od 20:00
1
1Meteorologija i Osnove speleologije14.4. srijeda od 20:00
1
1Spašavanje u planini i HGSS   i   Orijentacija17.4. i 18.4. subota i nedjelja od 10:00 planinarska kućica „Brusovi“
1
1Oprema i Korištenje tehničke opreme21.4. srijeda od 20:00
1
2Prva pomoć28.4. srijeda od 20:00
1.21.3.Petrova goraTijana Popović
2.28.3.Slavonski planinarski putGoran Mičić
3.10. i 11.4.Južni VelebitAna Tomac
4.18.4.BilogoraGoran Mičić
525.4.BjelolasicaKristijan Paljar
6.9.5.Samoborsko gorjeAna Tomac
7.16.5.Drava 2021.Zlatko Pleško
8.22. i 23.5.DinaraAna Tomac Kristijan Paljar
9.29. i 30.5.Bilogora, pl.dom KamenitovacVladimir Subota, Mario Ripli

SADRŽAJ:

Planinarstvo – Osnovni pojmovi, obilježja planinarstva, planinarstvo u svijetu, UIAA, planinarstvo u Hrvatskoj, Hrvatski planinarski savez, planinarske specijalnosti, članstvo (prava i dužnosti), planinarska etika, školovanje u HPS-u.

Povijest planinarstva – Početak i razvitak planinarstva, alpinizma, planinskog skijanja i ostalih planinarskih specijalnosti, planinarska organizacija od osnutka do danas, kod nas i u svijetu.

Planine – Geografska obilježja, vegetacija i visinski pojasi, postanak i oblikovanje planina, geološka građa, hrvatske planine, planine Europe, planine svijeta.

Oprema – Izbor opreme prema vrsti i težini uspona, održavanje i čuvanje, način pakiranja stvari u ruksak, odjeća, obuća, oprema za kretanje i boravak u planini, dokumenti, razni pribor i prateća oprema, prva pomoć, lijekovi i zaštitna oprema, penjačka oprema, oprema za kretanje po snijegu i ledu, oprema za noćenje, kuhinjski pribor, higijenski pribor.

Korištenje tehničke opreme – Upoznavanje s tehničkom opremom: užad, izrada čvorova, navezivanje na uže, kretanje u navezu, korištenje principa »tri čvrste točke« pri kretanju po strmom terenu, komunikacija pri penjanju u stijeni.

Pripreme za odlazak u planinu – Psihička i fizička priprema, izbor cilja, planinarska literatura, izbor hrane i opreme za turu, uključivanje u već organizirane akcije, planiranje i organiziranje izleta ili ture, planinarska fotografija.

Kretanje u planinama – Vještine kretanja u planini, uspon i silazak, brzina hodanja, pravila za hodanje po planini, odmor, posebnosti kretanja po različitim terenima, planinarski putovi (markacije i markiranje), planinarske obilaznice, vođenje planinara, odnos vodiča i skupine.

Orijentacija – Smisao orijentacije, geografska karta (zemljovid), topografski znakovi, mjerilo, određivanje strana svijeta, orijentacijske i navigacijske vještine (približna orijentacija prema terenu, kretanje pomoću zemljovida i kompasa), određivanje visine i profila terena, korištenje GPS uređaja.

Boravak u planinama – Specifičnosti dužeg boravka u planinama, planinarski domovi i kuće i skloništa, logorovanje, prinudno bivakiranje, kućni red u planinarskim objektima, ponašanje u slučaju nedostatka prostora, minimum vode, prehrana u planini, higijena na putovanju.

Osnove speleologije – Obilježja speleologije, posebnosti kretanja u podzemlju, speleološka oprema, speleološki objekti, speleologija u Hrvatskoj.

Zaštita prirode – Priroda i okoliš, uloga i zadaće planinara u zaštiti planinske prirode, načini zaštite okoliša, prirodne vrijednosti u Hrvatskoj.

Meteorologija – Osnovni pojmovi – temperatura, tlak, vlažnost, vjetar, oblaci, oborina, pojave u atmosferi, vremenska obilježja u visokogorju i aklimatizacija, vremenska prognoza, korištenje dostupnih podataka u vremenu.

Opasnosti u planinamaObjektivne i subjektivne opasnosti, rizici pri kretanju u planini, vrste nesreća, zaštita od opasnosti.

Spašavanje u planini i HGSSPostupanje u slučaju nesreće, postupanje tražitelja pomoći, obavješćivanje o nesreći, akcija spašavanja, potraga, transport unesrećenoga, helikopteri u gorskom spašavanju, Hrvatska gorska služba spašavanja, spašavanje u inozemstvu.

Prva pomoćSmisao prve pomoći, pristup unesrećenom, osnovni postupci prve pomoći, održavanje životnih funkcija, reanimacija, sprječavanje gušenja pri nesvjestici okretanjem u bočni položaj, prva pomoć pri ozljedama, bolesti s naglo nastupajućim stanjima.

Svim polaznicima želimo uspjeh u savladavanju planinarskih vještina!

HPD „Papuk“