U zadnji tren, 18 planinara se uspjelo organizirati i zajedno sa vodičima uputiti put Iloka. Točnije, 1.9.2019 godine odazvali su se pozivu na izlet u organizaciji HPD Cibalia Vinkovci i suorganizaciji HPD Liska Ilok i Matica Slovačka Ilok pod nazivom “Idemo na vrh Liska” (obronci Fruške Gore kod Iloka).

Pridružili su se planinarima iz više društava Slavonije i okolice na odmaralištu Lovka (neposredno prije ulaza u Ilok).

Podijelili su se u dvije grupe te uputili na ove staze:

Lovka – Liska (12.5 km) – Radoš (16.5 km) Principovac – Liska (8.5 km) – Radoš (12.5 km). Nakon planinarenja, a prije povratka u Viroviticu, obišli su neke od znamenitosti grada Iloka i grada Vukovara.


Foto: Zlatko, Ljiljana, Marija.