Nedjelja – 10.2.2019.

POLAZAK: u 7:00 – ispred zgrade Županije VP

POVRATAK za Viroviticu: oko 18:00

VRIJEME HODA SA PAUZAMA: 5-6 sati

TEŽINA STAZE: srednja

CIJENA IZLETA: 70,00 kn (na osnovu autobusa od 20 sjedala u cijenu uključena i ulaznica u Park prirode)

TRASA: PD Jankovac-Anđina baraka-Ivačka glava-Nevoljaš (vidikovac)-Jankovac

PRIJAVA: u tijeku na 099 857 5717 – vodič Kristijan P.

UPLATA: 6.2.2019. u prostoriji Društva u 19:00 sati.

Hrana iz ruksaka i/ili u planinarskom domu.

Prijavom na izlet svaki pojedinac potvrđuje da je upoznat sa zahtjevima izleta, da ispunjava zdravstvene, fizičke i tehničke uvjete za sigurno sudjelovanje na izletu, da ima uplaćenu članarinu HPS-a. Također potvrđuje da pristupa izletu na vlastitu odgovornost svjestan/svjesna opasnosti od mogućih nezgoda i ozljeđivanja te da u takvom slučaju neće ni na koji način teretiti Društvo niti vodiča. Sudionik je dužan tijekom izleta slušati upute vodiča. U slučaju loših vremenskih prilika ili drugih nepredviđenih okolnosti, vodič ima pravo promijeniti rutu ili otkazati izlet.

https://www.facebook.com/events/605837593219889/

Izvršni odbor HPD “Papuk”