Pozivamo članove društva da će se

uplata članarine za 2017. godinu vršiti

11. (srijeda) i 18. (srijeda) siječnja

u prostoriji društva

u 18 sati

  I.O. HPD-a Papuk