O B A V I J E S T

Mole se svi članovi društva koji su se prijavili za  Opću planinarsku školu da dođu 11.02.2015. u 19 sati u prostoriju društva kako bi uplatili (100 kn) školarinu i dobili raspored predavanja i plan izleta.

 

Predsjednik HPD-a papuk:

Vladimir Subota