Poziv

POLAZAK U 7.30 sati: (ispred zgrade županije)

POVRATAK U 16 sati

CIJENA 80 kn (akontacija)

UPLATA : 22.09.ponedjeljak u 20 sati u prostorijama društva

INFORMACIJE: 098/1684839