Na temelju odredbi čl. 15. Statuta Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“ Skupština HPD „Papuk“ na svojoj sjednici održanoj dana 6.9.2019. donijela je

O D L U K U

o novim tijelima Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“

Nova tijela HPD „Papuk“ su:

IZVRŠNI ODBOR

Mario Ripli – predsjednik

Vladimir Subota – dopredsjednik

Svjetlana Bardić – tajnica

Antonija Počić – blagajnica

Branka Bedeković

Matija Gosler

Milan Gosler

Anita Sertić

Kristijan Paljar

NADZORNI ODBOR

Andreja Ripli – predsjednica odbora

Gabrijela Gorinšek Halužan

Vjekoslav Vecko

SUD ČASTI

Zlatko Pleško – predsjednik Suda časti

Ankica Husnjak

Franjo Lazić

Zlatko Pleško

Branko Počić

Mirjana Vecko

LIKVIDATOR

Vladimir Subota