Početkom organiziranog planinarstva u Virovitici smatra se već 1927. godina kada se nekoliko Virovitičana, ljubitelja prirode učlanilo u Hrvatsko planinarsko društvo Zagreb. Točnije, 8. kolovoza 1927. godine i fotografijom je zabilježen prvi veći planinarski uspjeh planinara iz Virovitice, njih 5, koji su se popeli na Triglav.
14. listopada 1928. održan je osnivački sastanak podružnice Hrvatskog planinarskog društva Zagreb u Virovitici, koja je dobila ime Papuk uglavnom zbog toga što je već postojala podružnica Bilogora u Bjelovaru, a odobrena su joj pravila 29.12.1928. godine od velikog župana.
Među prvim zadacima ove podružnice osim organizacije izleta bilo je i pronalaženje mogućnosti za izgradnju skloništa na obroncima Bilogore.
Vrijedni odbornici 1931. godine kupili su staru kuću za smještaj šumskih radnika, koja se nalazila na predjelu Kipska kraj Turčević Polja. Ta je kuća prenesena na novu lokaciju „Vražje Vršće“ u blizini potoka „Ođenica“. Kuća je svečano otvorena i predana na upotrebu 2. rujna 1934. godine.
Od osnivanja društvo je organizator pojedinačnih izleta u planinu i prirodu, skupnih izleta, planinarskih tura i visokogorskih pohoda od više dana. Od posebnih djelatnosti vrijedno je spomenuti markiranje planinarskih staza i putova.
Društvo je imalo nekoliko sekcija između kojih su najaktivnije bile foto-sekcija i skijaška sekcija.
Prvo skijaško natjecanja u Virovitici održano je 2. veljače 1934. godine u organizaciji PD „Papuk“.
Planinarsko društvo u Virovitici je bilo prilično aktivno do pred sam početak 2. svjetskog rata kada je zbog okolnosti prestala sa izletima u obližnje krajeve, ali je i dalje postojalo. Ponovnim aktivnim djelovanjem društvo počinje 27. kolovoza 1950. godine kada je održana osnivačka skupštinu planinarskog društva kao samostalnog. Na osnivačkoj skupštini planinari su obaviješteni da je planinarska kuća „Vražje Vršće“ 1942. godine spaljena s kompletnim namještajem i inventarom, te da cjelokupnu planinarsku aktivnost treba obnoviti iz temelja.
Društvo organizira izlete; poznata je turneja 1954. godine po Sloveniji, Primorju i Gorskom kotaru. Rad društva posebno je aktivan 1974. godine, kada društvo dobiva prostoriju za rad i sastanke u jednoj sobi bivšeg Općinskog suda.
Naročite uspjehe društvo je postiglo u označavanju (markiranju) planinarskih staza i putova.
Orijentacijski sport demonstriran je u Virovitici prvi put 1981. godine; tada se održava i prvo klupsko prvenstvo i osniva sekcija za orijentacijski sport u sklopu Planinarskog društva „Papuk“. U orijentacijskoj ligi Hrvatske virovitički planinari posebno su uspješni 1982. godine. Tada četiri natjecatelja iz Virovitice sudjeluju u ekipi SR Hrvatske na pojedinačnom prvenstvu Jugoslavije.
U prvoj polovici 1983. godine izrađena je i tiskana crnobijela karta predjela „Razbojište“, a u toku ljeta karta u boji predjela Ribnjaci – Lipova kosa. Ta karta izrađena je prema pravilima Međunarodne orijentacijske federacije (IOF).
Visoke ocjene za rad PD „Papuk“ pridonijele su da je 1984. godine Planinarski savez Hrvatske povjerio društvu organizaciju Prvog otvorenog međunarodnog prvenstva Hrvatske, a Planinarski savez Jugoslavije organizaciju tromeča Austrija-Italija-Jugoslavija.
Društvo je svake godine organiziralo izlete te se s vremenom ukazala i potreba stručnog vođenja planinara zbog čega se pod stručnim vodstvom Hrvatskog planinarskog saveza i Udruge Slavonski planinari započelo sa edukacijom planinara kroz razna usavršavanja. Tako je i HPD „Papuk“ započeo sa svojom prvom Općom planinarskom školom 2012. godine te je ove, 2019. godine održana i četvrta po redu Opća planinarska škola. Planinarske izlete vode stručno osposobljeni planinari koji su završili tečajeve za planinarske vodiče, kao što i brigu o planinarskim stazama vode planinari-markacisti.
Za istaknuti je organizacija društva 2013. godine kada se na virovitičkim ribnjacima održavao 38. slet planinara Slavonije u prigodi obilježavanja 85 godina postojanja Društva. Sudjelovalo je više od 300 planinara iz Slavonije, Bjelovara, Zagreba pa i iz Bosne i Hercegovine.