EDUKATIVNA NEDJELJA NA BRUSOVIMA

Svratite u nedjelju na “Brusove” ponesite karte, kompase….sudjelujte u edukaciji članova društva…malo ćemo o Kartografiji i o svemu što vas […]