O B A V I J E S T

Srijeda, 11. 9. 2019. od 20:00, uplata 5., posljednje rate za planinarsku turu.  Vodič Ana T.

Vodom i Kopnom – Drava 2019

Planinari „Papuka“ plove rijekom Dravom. Na prvi pogled pitate se: „Vidim li dobro?“. Da, vidite, 28 planinara Hrvatskog planinarskog društva […]