Kao članica Udruge Slavonski planinari bili smo na Izbornoj skupštini te Vam donosimo tekst i fotografije sa Skupštine, preuzeto sa stranice HPD Sokolovac Požega:

U subotu, 24.11.2018., u Našicama održana je Izborna skupština Udruge planinarskih udruga „Slavonski planinari“, na kojoj su usvojeni izvještaji i analize te planovi rada i financijski planovi. Usvojene su i programske osnove rada Slavonskih planinara za mandatno razdoblje 2018.-2022., te plan rada za slijedeću programsku godinu. Na skupštini su dodijeljena priznanja i zahvalnice zaslužnim pojedincima i udrugama.

Za novog predsjednika udruge „Slavonski Planinari“ izabran je Predrag Livak iz Požege, koji je dobio priznanje “Antun Petković” za izuzetan doprinos u organizaciji i unaprijeđenju rada planinarskih udruga na području Slavonije. Izabrani su i članovi novog Upravnog odbora u kojem su, uz predsjednika, Milijan Žulj iz Osijeka, Igor Nađ iz Vinkovaca, Krešimir Slobodnjak iz Nove Gradiške, Mario Ripli iz Virovitice, Oto Tosenberger iz Đakova i Hrvoje Tržić iz Našica. Također su izabrani i članovi novog Nadzornog odbora te Suda časti.

Novi predsjednik udruge, Predrag Livak, se zahvalio svima na povjerenju da u idućem mandatu obnaša časnu i odgovornu dužnost predsjednika Udruge planinarskih udruga „Slavonski planinari“, a zahvalio se i dosadašnjem predsjedniku Otu Tosenbergeru na predanom radu i uloženom trudu koji je utkao u rad udruge.

Također je iskazao zadovoljstvo što novi sastav tijela udruge govori o tome da će u rad udruge biti uključeni članovi iz velikog broja članica (preko 10), a to znači da udruga ima toliko potrebno zajedništvo i ravnomjernu zastupljenost. Smatra da članstvo u udruzi treba omogućiti svim zainteresiranima kojima je cilj popularizacija planinarstva i zaštite prirode kao što su primjerice eko-udruge, javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i slično.

U cilju jačanja zajedništva smatra kako je potrebno najmanje jednom godišnje organizirati zajednički izlet članica i članova SP-a, autobusom. Također u cilju jačanja zajedništva i povećanja članstva smatra kako je potrebno u članstvo udruge pozvati sve bivše članice Slavonskih planinara i novoosnovane planinarske udruge.

Destinacije za koje smatra da bi ih članicama udruge i članovima članica trebali više približavati i dati preporuku da se obilaze su: Krndija, Pet utvrda Požeške gore i Dužinski planinarski put „Via Dinarica“.

Rekao je prisutnima da još ostaje otvoreno pitanje županijskih planinarskih saveza u slavonskim županijama, a da tamo gdje postoje uvjeti da bi sva planinarska društva koja djeluju na području određene županije trebala biti osnivači tih saveza.

Naša udruga u idućem razdoblju treba obaviti razgovore sa svim slavonskim županima, predstaviti im udrugu i naše aktivnosti. Potrebno je popisati naše aktivnosti koje provodimo po Slavoniji i u svaku županiju uputiti zamolbu za sufinanciranje istih.

Neupitno ja kako u idućem mandatnom razdoblju trebamo poticati osnivanja planinarskih obilaznica na području u kojem djeluju članice SP-a kao i poticati rad s mladima i uključivanje mladih u planinarske organizacije.

Praćenjem javnih natječaja i javnih poziva fondova EU i ministarstava RH iz područja zaštite prirode i sporta te promocije zdravog načina života, trebamo pokušati izdvojiti one projekte i kandidirati se na njih, koji bi omogućili da se netko od aktivnih, stručnih i okretnih članova SP-a u njih uključi u profesionalnom ili polu profesionalnom pogledu.

U planovima rada članica SP-a (akcije/izleti/pohodi/skupštine) puno je aktivnosti, a svaka članica ima neko svoje godišnje događanje koje je u planu akcija Slavonskih planinara i/ili Hrvatskog planinarskog saveza, pa je predsjedniku SP-a nemoguće sudjelovati na svima, a za tim nema ni potrebe. Stoga misli da je dobro da u tim aktivnostima sudjeluju i ostali članovi UO SP, a ne samo predsjednik, koji objektivno to sve ne može fizički odraditi.

Svaka aktivnost i rad neke udruge, institucije ili organizacije treba se kvalitetno predstaviti javnosti i članovima. Zbog toga misli da trebamo više poraditi na prepoznatljivost Slavonskih planinara izradom novih promidžbenih materijala, potrebno je više objava o aktivnostima članica na web stranici SP-a, više predstavljanja udruge prema javnosti i slično.

Pozvao je sve zainteresirane koji imaju prijedloge, ideje i programe da ih dostave da ih se razmotri i zajedno realizira uz naglasak da su svi programi, ideje i prijedlozi dobro došli, a ne samo neki, i da o svim prijedlozima i programima trebamo raspraviti na tijelima udruge. Ako netko nije član Upravnog odbora, nekog drugog tijela ili komisije Slavonskih planinara, to ne znači da se ne može i ne treba uključiti u rad prema svojim afinitetima i području djelovanja. Naprotiv, smatra da su takvi pojedinci dobrodošli.

Ovaj mandat od četiri godine treba biti prijelazno razdoblje u kojem bi se pripremilo pomlađivanje i osvježavanje tijela udruge „Slavonski planinari“, a već nakon polovice mandata trebali bismo razgovarati o budućim vodećim ljudima udruge. Upravo iz ovih razloga za sebe je izjavio da ne planira udrugu voditi duže od četiri godine.