Nastavljamo sa aktivnostima i u mjesecu prosincu…pogledajte događaje na koje smo pozvani, a detalje oko organiziranih izleta budete saznali na vrijeme!

2.12.2018.

9.12.2018.

 

15.2.18.