Temeljem  odredbi članka 17. Statuta HPD-a Papuk Virovitica sazivam

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

u subotu, 8.4.2017. godine u 18 sati

u Domu hrvatske vojske,

Matije Gupca 5, Virovitica

 Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

2. Usvajanje dnevnog reda.

3. Izvješće o radu u 2016. godini:

a) financijsko izvješće

b) izvješće nadzornog odbora

4. Rasprava o izvješćima.

5. Plan rada za 2017. godinu.

6. Rasprava i usvajanje plana za 2017. godinu.

7. Razno.

Rad Skupštine je javan i odluke mogu donositi svi punoljetni članovi Društva koji su platili članarinu za tekuću 2017 godinu.

Članovi koji žele prisustvovati radu Skupštine molim da se prijave najkasnije do 2.4.2017.  godine na mob: 098 168 4839.

Predsjednik HPD-a Papuk:

Vladimir Subota